Sogitto

wspiera swoich klientów w rozwoju biznesu.

Sogitto wspiera Twój biznes poprzez:

Dotacje na innowacje

Wykorzystaj dotacje na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy za pomocą innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Dotacje na rozwój działalności eksportowej

Zwiększ rozpoznawalność swojej marki za granicą i pozyskaj nowych partnerów biznesowych z wykorzystaniem odpowiedniego wsparcia finansowego.

Dotacje na projekty IT (e-biznes i B2B)

Pozyskaj dotacje na projekty IT i rozpocznij własny e-biznes lub wprowadź nową technologię do Twojej firmy, by zwiększyć jej efektywność.

Dotacje na transfer nauki do biznesu (NCBiR)

Skomercjalizuj swój pomysł dzięki dotacji na transfer nauki do biznesu.

Dotacje dla uczelni wyższych i naukowców (NCN)

Pozyskaj dotacje i rozwiń innowacyjny pomysł naukowy.

Pożyczki ze wsparciem unijnym (NFOSIGW, JEREMIE)

Skorzystaj z pożyczki ze wsparciem unijnym by wspomóc bieżącą działalność swojej firmy.

Wyszukiwanie partnerów handlowych na rynkach zagranicznych

Poznaj nowych partnerów biznesowych za granicą by wspólnie wspierać rozwój waszych firm.

Biznesplany

Określ swój cel biznesowy i poznaj kroki, które zapewnią Ci jego osiągnięcie.

Badania marketingowe i bazy danych

Zdobądź niezbędne dane, by rozpocząć wdrażanie swojego pomysłu na biznes.

Skorzystaj z bezpłatnej porady i poznaj możliwości rozwoju swojej firmy Wypełnij kartę projektu